Female Inquisitor (1987)

100%

Director: Kazuo ‘Gaira’ Komizu, Stars: Keiko Asano, Saeko Kizuki, Ayu Kiyokawa.
Also Known As: Entrails of a Beautiful Woman, GĂ´mon kifujin

  • SHARE