Girls Pleasure Man Hunting (1977)

100%

Director: Toshiya Fujita, Stars: Kaori Ono, Jun Nakagawa, Shigeru Yazaki.
Also Known As: Girls Pleasure Man Hunting, Yokosuka otoko-gari: shoujo kairaku

  • SHARE